top of page
na storen widok.jpg
Szukaj
  • Mira Gosc Gosc

Uzależnienia - słów kilka

Uzależnienie (ICD-11 F99- Nieokreślone zaburzenia psychiczne_Zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych lub zachowaniami uzależniającymi)


Lekomania, narkomania, pracoholizm, nadużywanie alkoholu, kompulsywne zakupy czy objadanie się, uzależnienie od seksu, hazard… wszystko to uznajemy za przykłady uzależnień, choć prawdą jest, że lista jest o wiele dłuższa.

Nałóg jest chorobą ciała i duszy, o czym nie powinnismy zapominać ponieważ uzależnienie od miłości, od osoby, religii, przewodników duchowych, a nawet ćwiczeń fizycznych czy konkretnej diety również istnieją i wcale nie są rzadkie.


Używanie- to zachowanie lub przyjmowanie substancji zgodnie z normami, zasadami lub wskazaniami.

Nadużywanie natomiast wiąże się z nadmiarem i dotyczy zarówno dorosłych jak i dzieci.

Uzależnienie jest silną potrzebą, wewnętrznym poczuciem przymusu.


Życie, egzystencjalne frustracje, niedojrzałość emocjonalna, niskie poczucie wartości, dorastanie w dysfunkcyjnej rodzinie to zaledwie kilka faktorów mogących mieć wpływ na podatność co do uzależnień. Nie zapominajmy bowiem, że nałóg jest konsekwencją pustki emocjonalnej i braku rzeczywistego szczęścia.


Smutek, samotność, trudności, problemy rożnej natury aktywują w człowieku mechanizmy obronne. Niestety niektóre z nich są nieprawidłowe, a Jednostka chce jednego – POCZUĆ SIĘ LEPIEJ.

Żyjemy „szybko” przez co często gubimy się w codziennej matni i zamiast rozwiązywać problemy prawidłowo, np. w trakcie sesji terapeutycznych, psychologicznych, przysłowiowo „zamiatamy sprawy pod dywan” i szukamy natychmiastowego substytutu w postaci ULGI.


Istnieje całe spektrum symptomów świadczących o uzależnieniu.

Poniżej udostępniamy kilka serii pytań oraz linków, pod którymi Znajdziesz pytania dotyczące niektórych uzależnień.


- Zestaw 20 pytań dotyczących hazardu. Udzielenie 7 odpowiedzi twierdzących powinno zmobilizować Cię do szukania pomocy i wsparcia.


- Pytania dotyczące uzależnienia od zakupów:

· Czy kiedykolwiek odczuwał(a) Pan(i) silną potrzebę robienia zakupów?

· Czy na samą myśl o zakupach robi się Panu(i) przyjemnie?

· Czy kiedykolwiek podczas zakupów miał(a) Pan(i) poczucie oderwania się od swoich problemów?

· Czy podczas zakupów odczuwa Pan(i) euforię i pobudzenie?

· Czy kiedykolwiek, wkrótce po dokonaniu zakupu, zdarzyło się Panu(i) zapomnieć, dlaczego kupił(a) Pan(i) ten artykuł?

· Czy kiedykolwiek zdarzyło się Panu(i) kupić niepotrzebne artykuły?

· Czy po dokonaniu zakupu odczuwa Pan(i) ulgę/odprężenie?

· Czy kiedykolwiek zdarzyło się Panu(i) wydać wyjątkowo dużą ilość pieniędzy na nieplanowany zakup?

· Czy kiedykolwiek, po zrobieniu zakupów, miał(a) Pan(i) poczucie winy?


- Pytania dotyczące uzależnienia od seksu:

  • Czy ukrywa Pan/i zachowania seksualne lub uczucie pożądania przed bliskimi osobami? Czy prowadzi Pan/i „podwójne życie”?

  • Czy pociąga Panią/Pana uprawianie seksu w nieodpowiednich do tego miejscach lub sytuacjach?

  • Czy chętnie ogląda Pan/i podniecające zdjęcia i sceny w gazetach, pismach, na filmach itp.?

  • Czy fantazje seksualne wpływają niekorzystnie na Pani/Pana intymne związki lub stanowią ucieczkę od Pani/Pana seksualnych problemów?

  • Czy po akcie seksualnym stara się Pan/i możliwie szybko opuścić swojego/swoją partnera/partnerkę? Czy często wstydzi się Pan/i lub ma poczucie winy po akcie seksualnym?

  • Czy wstydzi się Pan/i swojego ciała i swojej seksualności do tego stopnia, że unika związków o charakterze seksualnym?

  • Czy w każdym kolejnym intymnym związku pojawiają się te same problemy, które były powodem rozpadu poprzednich związków?

  • Czy Pani/Pana zapotrzebowanie na kontakty seksualne oraz potrzeba urozmaicania tych kontaktów się nasilają?

  • Czy był/a Pan/i kiedykolwiek aresztowana/y lub zagrożona/y aresztowaniem z powodu podglądania, ekshibicjonizmu, prostytucji, kontaktów seksualnych z niepełnoletnim, „nieprzyzwoitych” rozmów przez telefon itp.?

  • Czy Pani/Pana życie seksualne stoi w sprzeczności z Pani/Pana sumieniem i przekonaniami?

  • Czy Pani/Pana życie seksualne wiąże się z zachowaniami ryzykownymi, zagrożeniem chorobą, niechcianą ciążą lub stosowaniem przemocy?

  • Czy Pani/Pana zachowania seksualne lub zaangażowanie emocjonalne wywoływały kiedykolwiek poczucie beznadziejności, osamotnienia lub myśli samobójcze?
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o uzależnieniu od seksu, zapoznaj się z tą prezentacją:

Uzależnienie od seksu
.pdf
Pobierz PDF • 32.63MB

- Doktor Kimberly Young z uniwersytetu w Pittsburgh’u, która wyróżniła pięć podtypów uzależnienia od internetu, a wśród nich: socjomanię (uzależnienie od kontaktów w sieci), cyeber- erotomanię, uzależnienie od sieci, przeciążenie informacyjne oraz uzależnienie od komputera, stworzyła listę pytań dotyczących uzależnienia komputerowego. Twierdząca odpowiedź na pięć z nich, wskazuje na uzależnienie:


· Czy czuje się Pan/i zaabsorbowana/y internetem do tego stopnia, że ciągle rozmyśla o odbytych sesjach internetowych i/lub nie może doczekać się kolejnych sesji)?

· Czy odczuwa Pan/i potrzebę zwiększenia ilości czasu spędzanego przy internecie, aby uzyskać większe zadowolenie (mieć więcej satysfakcji)?

· Czy podejmował/a Pan/i wielokrotnie, nieudane próby kontrolowania, ograniczania lub zaprzestania korzystania z internetu?

· Czy odczuwał Pan/i wewnętrzny niepokój, miał/a nastrój depresyjny albo był/a rozdrażniona/y wówczas, kiedy próbował Pan/i ograniczać lub przerwać korzystanie z internetu?

· Czy zdarza się Pani/Panu spędzać przy internecie więcej czasu niż pierwotnie planowałaś/eś?

· Czy kiedykolwiek ryzykował/a Pan/i utratą bliskiej osoby, ważnych relacji z innymi ludźmi, pracy, nauki albo kariery zawodowej w związku z ze spędzaniem zbyt dużej ilości czasu w internecie?

· Czy kiedykolwiek skłamał/a Pan/i swoim bliskim, terapeutom albo komuś innemu w celu ukrycia twojego nadmiernego zainteresowania internetem?

· Czy używa Pan/i internetu w celu ucieczki od problemów, albo w celu uniknięcia nieprzyjemnych uczuć (np. poczucia bezradności, poczucia winy, niepokoju lub depresji)?
Jeśli czujesz zagrożenie, odnosisz wrażenie, że tracisz kontrolę, alienujesz się, zaczynasz kłamać, manipulować najbliższych, aby ukryć Twoje zachowania, zgłoś się do nas.

Pomożemy.

Nasz zespół oferuje wsparcie on-line.

Terapia on-line działa.

Twój terapeuta on-line, Twój psycholog on-line, Twój psychiatra on-line czekają na Ciebie.

Nie wstydź się, nie Obawiaj. Jesteśmy gotowi Ci pomóc w oparciu o etykę zawodu psychologa, psychiatry i terapeuty.


Być może zainteresuje Ci również ten artykuł:

https://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/hazard/hazard-patologiczny/


Źródła:
Gaebel W., Zielasek J., Red G. M., (2017), Zaburzenia psychiczne i behawioralne w ICD-11, koncepcje, metodologie oraz obecny status., Psychiatria Polska; 51(2): 169-195

Gąsior K., (2013), broszura “Gdy jedzenie staje się problemem. Czy jestem uzależniony?”, Wyd. Fundacja ETOH, KBPN, Warszawa

Kucewicz K. (2014), broszura “Gdy zakupy stają się problemem. Czy jestem uzależniony”?, wyd. Fundacja ETOH, KBPN, Warszawa

Winn M., (1983), Plug-in drug. New York, Viking Penguin

YoungK. S.,(2001) ,Understanding cybersex from sex to addiction. Bloomington, IN 1st Books Library

Young K. S. , (1996), Internet addiction. The emergence of a new clinical disorder. The 104th annual meeting of American Psychological Association, Toronto, Canada

0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Stres

Stres to stan, którego doświadczamy wszyscy. Jest naturalną i nieuniknioną odpowiedzią na bodziec wewnętrzny lub zewnętrzny.

Commentaires


bottom of page