top of page

Obszary terapeutyczne 

Pozwól, że podamy Ci ramię, na którym Będziesz mógł/ mogła się wesprzeć, aby przejść przez tę krętą drogę. Nie możemy obiecać Ci, że problemy znikną, ale możemy zapewnić, że wspólnie poradzimy sobie z nimi. Daj sobie szansę. My Ci w tym pomożemy.

Trudności życia codziennego

 • Mobbing w pracy

 • Bulling w szkole.

 • Nieśmiałość i lęk społeczny.

 • Lęk i zaburzenia obsesyjno – kompulsywne.

 • PTSD – Zespół Stresu Pourazowego, zaburzenia, trauma.

Rodzina

 • Poradnitwo rodzinne

 • Wydolność wychowawcza, metody wychowawcze (wpływ stylu wychowania na relacje z dzieckiem oraz funkcjonowanie rodziny ).

 • Rozwód w rodzinie.

 • Zachowania opozycyjno – buntownicze u młodzieży.

 • Żałoba w rodzinie po stracie – wsparcie dla pacjenta.

 • Przemoc w rodzinie (rola ofiary i sprawcy przemocy, wyuczona bezradność).

Macierzyństwo

 • Baby blues.

 • Depresja poporodowa.

 • Lęk związany z macierzyństwem.

Psychiatria

 • Konsultacje dla osób dorosłych 

 • Diagnozowanie i leczenie farmakologicznie : 

  • zaburzenia nastroju, depresję, dystymię.

  • CHAD .

  • zaburzenia lękowe ( nerwicowe).

  • fobie, natręctwa.

  • zaburzenia związane ze stresem, trudną sytuacją życiową.

  • PTSD, cPTSD.

  • psychozy schizofreniczne, zespoły urojeniowe, inne psychozy w tym psychozy organiczne.

  • zaburzenia pamięci, otępienia, zaburzenia emocjonalne wieku podeszłego.

  • zaburzenia snu.

  • zaburzenia osobowości w zakresie dostępnym farmakoterapii i w przypadku dekompensacji- gdy zalecana jest okresowa farmakoterapia.

  • zaburzenia psychosomatyczne.

  • dolegliwości psychiczne występujące u osób przewlekle chorych somatycznie, bóle psychogenne, przewlekłe zespoły bólowe.

  • objawy towarzyszące uzależnieniom w zakresie wspomagającym leczenie odwykowe.

Relacje

 • Problemy w relacjach (partnerskich, rodzic – dziecko, rodzieństwa).

 • Lęk przed bliskością, lęk przed porzuceniem.

 • Seksualność oraz zaburzenia seksualne.

 • Wykorzystanie seksualne, przemoc seksualna w związku, molestowanie seksualne w dzieciństwie.

Depresje i uzależnienia

 • Epizody depresyjne.

 • Myśli samobójcze.

 • Zaburzenia destrukcyjne i autodestrukcyjne (samookaleczenia).

 • Zaburzenia psychosomatyczne.

 • Uzależnienia (alkohol, narkotyki, hazard, komputer i gry komputerowe, internet, telewizja, leki, seks, masturbacja, zakupy, praca), a także współuzależnienie.

 • DDA (Dorosłe Dziecko Alkoholika) i DDD (Dorosłe Dziecko z rodziny Dysfunkcyjnej).

Rozwój osobisty

 • Rozwój osobisty i wzmacnianie kompetencji miękkich:

  • komunikacja w relacjach

  • kreatywność

  • motywacja

  • umiejętność pracy w zespole

  • zdrowa asertywność

  • efektywne zarządzanie czasem

 • Kierowanie samorozwojem.

 • Poczucie własnej wartości.

 • Regulacja i kontrola emocji.

 • Praca ze wstydem.

 • Praca nad kontaktem z ciałem.

 • Zachowania kompulsywne.

 • Stres.

 • Niekontrolowane wybuchy złości oraz agresji.

bottom of page