top of page
na storen widok.jpg
Szukaj
  • Aleksandra Dzięcielska - Kostka

TRAUMA, czyli utrata radości z życia


Coraz częściej słyszymy słowo „trauma". Dla jednych jest to śmierć bliskiej osoby, dla innych wypadek, a dla jeszcze innych – zdarzenie, którego wcale traumą byśmy nie nazwali. A jednak pojęcie traumy zmienia się z biegiem lat i nabiera coraz to nowe oblicze. Coraz więcej ludzi jej doświadcza. W skrócie - to skutek przeżycia silnego stresu definiuje traumę. Osoba doświadcza czegoś, co przekracza w znacznym stopniu jej możliwość poradzenia sobie z danym przeżyciem. Takim stresorem może być np. zdarzenie, lub przewlekłe trwanie w traumatycznej sytuacji, powodujące często urazy psychiczne. Obie te przyczyny zazwyczaj wywołują strach, przerażenie, uczucie bezsilności, utrata kontroli, czy bezsenność. Nierzadko pojawiają się też uporczywe, nawracające myśli związane z wcześniejszymi doświadczeniami. Tego typu objawy szybko blokują „normalne” funkcjonowanie w społeczeństwie. A gdy pojawia się PTSD – czyli zespół stresu pourazowego – to już konkretnie zapala się tzw. „czerwona lampka”. Konsekwencja spotęgowania stresu wywołanego przez traumatyczne przeżycie – niszczy codzienność jednostki, jej funkcjonowanie, planowanie, logiczne myślenie i całokształt codziennego życia.


Jak zdiagnozować traumę? Zgodnie z międzynarodową klasyfikacją zaburzeń psychicznych DSM V muszą zaistnieć konkretne okoliczności. Wśród nich wyróżniamy:

· bycie bezpośrednim uczestnikiem lub obserwatorem wydarzenia traumatycznego

· ekstremalne lub wielokrotne narażenie na przeżycia traumatyczne,

· osobiste doświadczenie traumy,

· doświadczenie pośrednie, np. uzyskanie informacji o zagrożeniu życia bliskiej osoby.


Czy warto przepracować traumę? Jak najbardziej. Jak zapobiec traumie? Nie jest to łatwy proces. Wiele badań wskazuje na bardzo negatywny wpływ traumy na naszą psychikę, dlatego tak ważne jest uwolnienie się z jej sideł.

Najbardziej wnikliwie analizującą temat dziedziną naukową jest psychotraumatologia (inaczej zwana psychologią traumy). Specjaliści z tej dziedziny cierpliwie dążą do osiągnięcia dobrostanu u osób dotkniętych traumą. To ważne, aby poprawić jakość życia pogorszoną lub wręcz zniszczoną traumatycznymi wydarzeniami.

Traumę da się przepracować. Jak to zrobić? Pozbycie się traumy jest zwykłe długotrwałym procesem, zazwyczaj uzależnionym od indywidualnych cech i przeżyć jednostki. W jej leczeniu nierzadko sięga się po terapię farmakologiczną, ale ogromne sukcesy osiąga się przede wszystkim dzięki psychoterapii. Zrozumieć, co się z nami stało podczas traumy, spojrzeć na całość z innej perspektywy, zrozumieć mechanizmy obronne, a przede wszystkim - nauczyć się na nowo żyć, jakich narzędzi użyć po traumatycznym przeżyciu - to jest możliwe. To jest w zasięgu ręki. Psychotraumatolodzy mogą udzielić natychmiastowej pomocy, aby pomóc wydostać się z traumatycznego, życiowego kryzysu.

Jeśli Ty lub Ktoś z twoich bliskich przedstawia symptomy typowe dla PTSD, nie wahaj się skontaktować z członkami naszego zespołu. Jesteśmy gotowi Ci pomóc, a doświadczenie mówi nam, że terapia online jest znakomitą alternatywą dla osób, które doświadczają następujących objawów:

Izolowanie się od otoczenia, myśli samobójcze, lęk, ataki paniki.

Bibliografia:
Steuden S., Janowski K. (2016). Trauma – kontrowersje wokół pojęcia, diagnoza, następstwa, implikacje praktyczne.
Rothschild, B. (2014). Ciało pamięta. Psychofizjologia traumy i terapia osób po urazie psychicznym. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Stres

Stres to stan, którego doświadczamy wszyscy. Jest naturalną i nieuniknioną odpowiedzią na bodziec wewnętrzny lub zewnętrzny.

Comments


bottom of page