top of page
na storen widok.jpg
Szukaj
  • Milena Kowalczyk

Interwencja kryzysowa

W. Badura - Madej /1996/ tak pisze: "Interwencja kryzysowa, jako forma pomocy psychologicznej, polega na kontakcie terapeutycznym, skoncentrowanym na problemie wywołującym kryzys, czasowo ograniczonym, w którym dochodzi do konfrontacji osoby z kryzysem i do jego rozwiązania. Redukcja symptomów i przywrócenie równowagi psychicznej zapobiega dalszej dezorganizacji."

Kiedy wystąpi kryzys psychiczny nasze granice i możliwości radzenia sobie z zaistniałą sytuacją przestają działać, sens życia zostaje zaburzony a podstawowe potrzeby są zaniedbywane, narastają objawy nieradzenia sobie zarówno na tle emocjonalnym jak i materialnym.

Wtedy jesteśmy my, zespół www.twojterapeutaonline.pl gdzie profesjonalni psychologowie i terapeuci są gotowi, by w każdej chwili nieść pomoc.

Ważne jest wtedy znalezienie pomocy. Taki stan utrzymuje się dość krótko do 6-8tyg. Potem może przejść w przewlekły stan transkryzysowy. Czym się charakteryzuje:

• zdarzenie jest nieoczekiwane,

• wydarzenie powoduje bardzo silny stres i intensywne emocje,

• pojawia się duże uczucie niepewności, brak zrozumienia, często również tzw. szok,

• osobie towarzyszy silne poczucie utraty lub niebezpieczeństwa.

Sytuacje kryzysowe:

• wypadek,

• śmierć bliskiej osoby,

• napaść seksualna,

• przemoc,

• diagnoza ciężkiej lub nieuleczalnej choroby,

• niespodziewana utrata zatrudnienia,

• narastające problemy finansowe,

• rozwód.

Zadaniem interwencji kryzysowej jest nawiązanie wspierającej relacji oraz zapewnienie bezpieczeństwa. Następnie po zdefiniowaniu problemu interwent pomaga ustalić plan działania w celu wyjścia z tej sytuacji.

Kryzys jest szansą na zmianę, możliwością przeredefiniowania swojego obecnego życia. Od osoby, która go właśnie przechodzi zależy w którą stronę pójdzie – czy będzie początkiem czegoś dobrego czy spadkiem po równi pochyłej. Każdy doświadcza kryzysów, są takie sytuacje jak śmierć bliskiej osoby czy rozwód/rozstanie gdzie osoba, której bezpośrednio dotyczy ta sytuacja doświadcza kryzysu.

W momencie kiedy przerasta Cię sytuacja, przestajesz sobie radzić, skontaktuj się z nami. Jesteśmy dla Ciebie.


Bibliografia: https://www.uwe.edu.pl/pl/blog/interwencja-kryzysowa-wsparcie-w-trudnych-chwilach-jakwyglada-ta-praca-na-co-dzien https://psychologia.edu.pl/czytelnia/63-terapia-uzalenienia-i-wspouzalenienia/316- interwencja-kryzysowa.html https://centrumharmonii.pl/interwencja-kryzysowa

0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Stres

Stres to stan, którego doświadczamy wszyscy. Jest naturalną i nieuniknioną odpowiedzią na bodziec wewnętrzny lub zewnętrzny.

コメント


bottom of page